2

Picknick mei flesse wite wyn, Syntetyske turf

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

Keunstgersprojekt Playground yn Park yn Lima, Perû